Z Parafii Blizianka w dniach 28, 29, 30 czerwca 2022 organizowana jest pielgrzymka. Trasa pielgrzymki widoczna jest na szkicu poniżej. Bliższe informacje u ks. Proboszcza Henryka Mazura tel

Z parafii BLIZIANKA w dniach 23 i 24 sierpień 2021 – organizowana jest pielgrzymka do LICHENIA, TORUNIA i KALISZA
Bliższe informacje i zapisy u ks. Proboszcza.

Tel. 509 190 735

Z parafii Blizianka w dniach 12 i 13 maja 2020 roku organizowana jest pielgrzymka do Lichenia i Torunia
Bliższe informacje u ks. Proboszcza