1. STYCZEŃ - LIPIEC RÓŻA ANNY STAWARZ
2. LUTY - LISTOPAD RÓŻA EWY INDYK
3. MARZEC - PAŹDZIERNIK RÓŻA ANNY BATOR
4. KWIECIEŃ - WRZESIEŃ RÓŻA KRYSTYN DROZD
5. MAJ – SIERPIEŃ RÓŻA STEFANI LASOTA
6. CZERWIEC - GRUDZIEŃ RÓŻA LEONTYNY RĘDZINIAK