Spis treści


Kronika jest chronologicznym zapisem z życia państwa, instytucji, organizacji, jest tym, co wiąże czasy dawne z obecnymi. W parafii Blizianka do roku 2004 nie było kroniki parafialnej. Dopiero Ks. Henryk Mazur, który objął urząd proboszcza w roku 2004 rozpoczął zbierać materiały do Kroniki parafialnej. Brak materiałów, nie pozwolił odtworzyć w całości historii parafii od chwili powstania. Pewne dokumenty urzędowe pozwalają w jakimś stopniu zaznaczyć o istnieniu na tym terenie pracy duszpasterskiej wśród ludności bliziańskiej.
Niezwykle ważne i cenne w poznaniu historii parafii jak i miejscowości jest opracowanie Pana Zbigniewa Koraba - byłego mieszkańca Blizianki. Jest to właściwie jedyne opracowanie traktujące o dziejach wsi i parafii Blizianka, dlatego w miejscu tym wyrażamy swoją wdzięczność za udostępnienie tejże treści oraz zapraszamy do ciekawej lektury.