Parafia Blizianka

p.w.: Podwyższenia Krzyża Świętego
parafia erygowana:  1946 r.
Adres: Blizianka 42
38-114 Niebylec,
tel. 17 277 31 00

KONTO  PARAFII BLIZIANKA
BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZYŻOWIE  N/WISŁOKIEM ODDZIAŁ  NIEBYLEC
Nr konta 70 9168 1030 0260 2570 2000 0010

Proboszcz: Ks. mgr Henryk Mazur, 1961-01-01 r. – Domaradz, święcenia 1989-06-14 r. – Przemyśl, proboszcz od 2004-08-28 r.

Msze Święte czas letni czas zimowy
Niedziela 7:00 10:30 8:00 10:30
Poniedziałek 19:00 17:00
Wtorek 7:00 17:00
Środa 19:00 7:00
Czwartek 7:00 17:00
Piątek 19:00 17:00
Sobota 7:00 7:00

Historia:

Parafia Podwyższenia Krzyża św. w Bliziance została erygowana w 1946 r. Przed wojną była tu cerkiew greko-katolicka do której należało 14 rodzin. Katolicy obrządku rzymskiego należeli do parafii Niebylec. Rodziny mieszane chodziły i do cerkwi i do kościoła. Od 1946 r. cerkiew po przeróbce stała się kościołem parafialnym dla wszystkich mieszkańców Blizianki. Świątynia ta jednak okazała się za mała, dlatego w 1982 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. Parafianie pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Krauza, wykonali większość prac sami, systemem gospodarczym i w przeciągu 2 lat wybudowali świątynię o powierzchni 527 m2. Nowy kościół został poświęcony przez bpa Stefana Moskwę 15.09.1984 r.

Z szerszym opracowaniem historycznym można się zapoznać m.in.:
Historia Parafii w Bliziance

Poniżej opracowanie dr. Antoniego Chuchli opublikowane w Kalendarzu Gminy Niebylec z 2013 r.

Kościół w Bliziance zbudowany został w latach 1982-1984. Do tej pory bowiem Msze św. i inne nabożeństwa sprawowano w byłej cerkwi, przekształconej w roku 1946 w kościół rzymskokatolicki. Rozpoczęcie budowy przypadało na lata, gdy proboszczem był ks. Stanisław Krauz i to właśnie On podjął trud budowy świątyni. Środki na budowę kościoła pochodziły z ofiar wiernych, zbiórek oraz deklarowanych wpłat pieniężnych. Znaczną część robót budowlanych wykonywali sami wierni, tak że 14 września 1984 r. ks. bp. Stefan Moskwa, sufragan przemyski konsekrował nowo zbudowany kościół i odtąd służy on wiernym.

W latach 90. przeprowadzono szereg prac, które wzbogaciły i upiększyły kościół. Wykonano między innymi elewację, położono posadzki, wstawiono ławki i konfesjonały. Wnętrze obłożone jest boazerią, co stwarza ciepły, a zarazem podniosły nastrój, sprzyjający modlitwie i skupieniu. Kościół w Bliziance to świątynia murowana, trójnawowa, usytuowana na wzniesieniu górującym ponad wsią. W dolnym kościele zorganizowano kaplicę przedpogrzebową, natomiast w kościele górnym odbywają się Msze święte oraz inne nabożeństwa i obrzędy. W świątyni znajdują się trzy ołtarze: główny i dwa boczne – Matki Boskiej Bolesnej i Serca Pana Jezusa. Ołtarz główny wykonany jest z drewna polichromowanego, malowanego na zielono z elementami złoceń. Architektonicznie jest to ołtarz jednokondygnacyjny i jednoosiowy. Mensa jest prostopadłościenna, w której znajdują się wypukłe reliefy – symbole wiary, nadziei i miłości oraz tabernakulum szafkowe. W polu głównym ołtarza znajduje się wnęka zamknięta łukiem nadwieszonym, w której widnieje Krzyż Chrystusa Ukrzyżowanego, na tle malowanej Jerozolimy. Ponad polem głównym umieszczono ornament rocaille, gloria promienista. Po bokach, z każdej strony, stoją dwie kolumny o gładkich trzonach, z kapitelami kompozytowymi. Obok kolumn usytuowane są uszaki ażurowe z motywem rocaille, ujęte załamującą się łodygą. Ołtarz boczny Matki Boskiej Bolesnej, podobnie jak ołtarz główny, także jest jednokondygnacyjny, wykonany z drewna polichromowanego z elementami złoceń o wymiarach 400 cm x 178 cm. W polu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej, po obu jego stronach figury świętych, a obok dwie kolumny o gładkich trzonach. W partii antepedium ornament z motywem wschodzącego słońca i wici roślinnej, a po bokach imposty ze zwisami kwiatowymi. Struktura drugiego ołtarza bocznego jest podobna. Wykonany jest także z drewna polichromowanego, pozłacanego, a w polu głównym znajduje się figura Serca Pana Jezusa. Zarówno ołtarz główny, jak i ołtarze boczne pochodzą z 1865 r. i wraz z prospektem organowym przeniesione zostały z poprzedniej świątyni bliziańskiej. Wierni ciągle dbają, wzbogacają i upiększają swój kościół. W roku 2008 ufundowano witraże, a w roku następnym przeprowadzono remont ołtarzy i stacji drogi krzyżowej. Pierwszym proboszczem w Bliziance był ks. Jan Karnasiewicz pochodzący z Gwoźnicy Górnej, kolejnymi zaś ks. Stefan Chwastowski, ks. Władysław Kuzdrzał, ks. Stanisław Adamiak, ks. Stanisław Krauz, ks. Michał Dziuba, ks. Marian Darocha i ks. Michał Bodzioch. Obecnym proboszczem parafii Blizianka, od 2004 r. jest ks. Henryk Mazur.