Grób Pański w dolnej części kościoła parafialnego w Bliziance. Został on wykonany na czas Triduum Paschalnego 2019 przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bliziance oraz Pana Antoniego Szostaka. W tym