Grób Pański w dolnej części kościoła parafialnego w Bliziance. Został on wykonany na czas Triduum Paschalnego 2019 przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bliziance oraz Pana Antoniego Szostaka. W tym miejscu odbywała się adoracja w Wielki Piątek i Sobotę. W tym czasie strażacy OSP Blizianka zaciągnęli tradycyjną wartę.