Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej obok domu Państwa Korzeniowskich na granicy Blizianki z Gwoźnicą Dolną. Została wybudowana w 1996 roku. Wybudował ją Pan Andrzej Korzeniowski - brat aktualnie zamieszkałego tam Mariusza Korzeniowskiego w czasie kiedy opuszczał rodzinny dom i przeprowadzał się do żony w miejscowości Konieczkowa.Kapliczka Pana Jezusa frasobliwego obok domu Państwa Daszykowskich. Powstała w okresie wojennym, prawdopodobnie w 1940 roku.Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Licheńskiej obok domu Pani Stanisławy Liskowicz. Została wybudowana "Z miłości do Matki Bożej" w lipcu 2000 roku. Na zdjęciu obok kapliczki Pani Stanisława.

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej obok Pana Piotra Ziobro. Została tam postawiona w lipcu 2000 roku.


Kapliczka z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II obok domu Państwa Indyk. Została wybudowana w 2006 roku jako "Wotum wdzięczności dla Ojca Świętego za cud ocalenia zdrowia Sylwestra". Ewa i Sylwester Indykowie to rodzice siostry sercanki Kingi Indyk.


Kapliczka Serca Pana Jezusa obok domu Pani Krystyny Bator. Została wybudowana w 1964 rokuKapliczka z figurką Świętego Anotniego obok domu Ś.P. Marii Smalarz-Korab
wybudowana w 1954 roku.Kapliczka obok domu Państwa Gorlickich. W latach 40 obok dzisiejszej kapliczki stał krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Po kilkudziesięciu latach uległ on naturalnemu zniszczeniu i w miejscu tym osadzono nowy krzyż. W 2001 roku wskutek ponownie naturalnych zniszczeń rodzina Gorlickich postanowiła zamiast tegoż krzyża przymocować kapliczkę na lipie rosnącej nieopodal. W kapliczce znalazł się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Związane to była z nawiedzeniem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Parafii w Bliziance - intencją tejże kapliczki jest upamiętnienie tego parafialnego wydarzenia.Kapliczka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Pana Jezusa Frasobliwego obok domu Państwa Pięciaków
. Jest to najstarsza kapliczka w Bliziance, gdyż powstała w 1860 roku. Jest ona wpisana do Rejestru Zabytków Gminy Niebylec.Kapliczka Matki Boskiej Płaczącej obok domu Państwa Stochłów. Fundatorem kapliczki był Ś.P. Stanisław Znamirowski. Pan Stanisław zainspirowany odpustem w Dębowcu postanowił wybudować ową kapliczkę na cześć Matki Boskiej Płaczącej. Została ona wybudowana w 1958 roku. Rok później umieszczono w niej figurkę wykonaną przez rzeźbiarza z Gwoźnicy o nazwisku Tomoń. Rzeźbiarz ten był twórcą m.in. ołtarza w Kościele w Bliziance. Kapliczka od tamtego czasu była kilkukrotnie remontowana - ostatnio w 2004 roku.Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej obok Kościoła Parafialnego w Bliziance. Została ona wybudowana w 2001 roku, kiedy to w parafii służbę duszpasterza pełnił Ks. Michał Bodzioch. Ks. proboszcz Michał w tymże roku poświęcił kapliczkę. Fundatorką kapliczki była gospodyni Ks. Michała Bodziocha. Konstrukcja żelazna kapliczki została wykonana przez Pana Edwarda Pietruchę z Blizianki, natomiast cokół wykonała Pan Bogdan Wójcik z Blizianki.Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej obok domu Państwa Stawarzów.
Powstała w 2006 roku w intencji "O opiekę nad rodziną i domostwem".Kapliczka obok domu Państwa Szopiaków.
Pierwsza kapliczka w tym miejscy powstała w czasie II wojny światowej w intencji "O szczęśliwe wychowanie sierot". Fundatorką była Pani Anastazja Szopiak. Oryginalna kapliczka niestety nie doczekała naszych czasów. Ta która stoi w tym miejscu powstała w 1975 roku, a jej fundatorem był Ś.P. Kazimierz Szopiak. Wizerunek Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej został przeniesiony do nowej kapliczki. Całość prac została wykonana w intencji "O szczęśliwą opiekę nad rodziną i gospodarstwem".Kapliczka obok domu Pana Jana Owczarka.
Dokładna data nie została zapamiętana kiedy powstała kapliczka. Pan Jan podejrzewa jednak iż powstała ona w latach 1900 - 1910r. Na początki w miejscu tym stał krzyż, który zaginął. Zachowany wizerunek Pana Jezusa został przeniesiony do kapliczki, która została przymocowana do lipy. W 1975 roku po gwałtownej burzy lipa została wyrwana z korzeniami i koniecznym stało się znalezienie nowego miejsca na przydrzewną kapliczkę. Rodzina Państwa Owczarków umieściła ją na lipie rosnącej kilka metrów dalej, która znajduje się tam do dziś.Kapliczka Serca Pana Jezusa obok domu Państwa Bieńków. Została wybudowana w 1900 roku. Jak wspominają właściciele w 1981 roku kapliczka została odnowiona. Renowacja została wykonana przez Ś.P. Jana Gorlickiego oraz Pana Edwarda Bieńka. Zaraz po renowacji została ona poświęcona przez Księdza Adama Krauza proboszcza Parafii w Bliziance. Z biegiem lat kapliczka była jeszcze kilkukrotnie remontowana.Kapliczka z figurką Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej obok domu zmarłych Państwa Drozd.
Została wybudowana w 1953 roku.Kapliczka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy obok domu Pani Wiesławy Rozmus.
Powstała w 1935 roku w intencji o opiekę Matki Boskiej nad tutejszymi polami uprawnymi i lasami. Po roku 2000 kapliczka została skradziona. W miejscu skradzionej kapliczki powstała nowa kapliczka wykonana przez Pana Stanisława Bargłowicza.