1. Ks. Jan Karnasiewicz 1946-1947
1. Ks. Chwastowski Stefan 1947-1958
2. Ks. Kuzdrzał Władysław 1958-1971
3. Ks. Adamiak Stanisław 1971-1980
4. Ks. Krauz Stanisław 1980 - 1986
5. Ks. Dzióba Michał 1986-1990
6. Ks. Darocha Marian 1990-1999
7. Ks. Bodzioch Michał 1999-2004
8. Ks. Mazur Henryk 2004 -

Ks. Chwastowski Stefan

Ks Kuzdrzał Władysław wraz z dziećmi przystepującymi do pierwszej komunii św.

Ks. Dzióba Michał

Ks. Darocha Marian

Ks. Bodzioch Michał

Ks mgr Henryk Mazur