Święto Podwyższenia Krzyża św. przypadające na dzień 14 września, w Bliziance ze względu na wezwanie parafii jest dniem odpustu. Msze św. w tym dniu celebrowali księża rodacy ks. Kazimierz Lewczak

A Jezus mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". (Łk 23, 34)

– rozważania o przebaczeniu były tematem przewodnim kazania ks. prałata Mieczysława Szeli wygłoszonym w czasie głównej

Ks. Antoni Domino, emerytowany kapłan odprawił sumę oraz wygłosił kazanie z okazji odpustu parafialnego w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bliziance 14 września 2014 r. W homilii nakreślił on

14 września zgodnie z diecezjalnym kalendarzem w naszej parafii ustanowiony jest odpust. Na msze św. licznie przybyli parafianie, a wraz z nimi strażacy OSP Blizianka wraz z pocztem sztandarowym jak