A Jezus mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". (Łk 23, 34)

– rozważania o przebaczeniu były tematem przewodnim kazania ks. prałata Mieczysława Szeli wygłoszonym w czasie głównej Mszy św. w uroczystości odpustowe parafii w Bliziance.  Wprawdzie święto Podwyższenia Krzyża Św. przypada w kalendarzu liturgicznym 14 września, jednak z różnych względów odpust parafialny odbył się w niedzielę 11 września 2016. Msza święta odprawiona została w koncelebrze wspomnianego ks. Mieczysława Szeli oraz księży rodaków z Blizianki, emerytowanych ks. Kazimierza Lewczaka oraz ks. Zdzisława Drozda.

Ks. Mieczysław mówiąc o przebaczeniu, nieodłącznej części zbawienia przez Krzyż nawiązał również do postaci ks. Władysława Bukowińskiego – Apostoła Kazachstanu i więźnia sowieckich łagrów, który właśnie tego dnia został ogłoszony błogosławionym. Był on wielokrotnie aresztowany, cudem uniknął śmierci z rąk NKWD w 1941, następnie zesłany na ciężkie prace w latach 1945-1954 przebywał w radzieckich więzieniach i obozach pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżezkazganie. Pomimo nieludzkich warunków pracy odwiedzał chorych w więziennym szpitalu, umacniał współwięźniów w wierze, udzielał sakramentów i prowadził rekolekcje w różnych językach.

"Napisał i potajemnie wykładał w łagrze historię Polski. W roku 1954 został zesłany do Kazachstanu, do Karagandy, z obowiązkiem podjęcia pracy stróża. Praca ta umożliwiała mu dalszą tajną pracę duszpasterską wśród zesłańców. Chrzcił, spowiadał i błogosławił małżeństwa zesłanych tam Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości.
Dobrowolnie przyjął obywatelstwo Związku Radzieckiego, aby mógł pozostać wśród powierzonych swej opiece wiernych. Odbył wyprawy misyjne m.in. do Tadżykistanu, Ałmaty, Semipałatyńska, Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie uwięziony na trzy lata i zesłany do łagrów na Syberii: w Czumie w obwodzie irkuckim oraz obozie dla „religiozników” w Sosnówce. W sumie spędził w łagrach i więzieniach 13 lat, 5 miesięcy i 10 dni.
Po odbyciu kary kontynuował w Karagandzie pracę duszpasterską w prywatnych domach. Pod koniec życia trzykrotnie przyjeżdżał do Polski, gdzie spotykał się m. in. z kard. Karolem Wojtyłą. Zmarł w Karagandzie 3 grudnia 1974 r. do końca prowadząc pracę duszpasterską. Jego grób znajduje się w kościele pw. św. Józefa w Karagandzie."
(źródło Gość Niedzielny)


Kto oglądał poranną retransmisję w TVP1 lub TV Trwam z Mszy Świętej beatyfikacyjnej "Apostoła Kazachstanu" Ks. Władysława Bukowińskiego w Katedrze Matki Bożej Fatimskiej w Karagandzie pod przewodnictwem JEm. Ks. Kard. Angelo Amato – Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych mógł zobaczyć również obecnych ks. bp rzeszowskiego Jana Wątrobę oraz znanego w Bliziance ks. bp Stanisława Jamrozka przemyskiego biskupa pomocniczego.
We mszy św. udział wzięli również kapłani z dekanatu czudeckiego wraz z posługującym w konfesjonale ks. dziekanem Antonim Kocołem jak również strażacy OSP Blizianka z pocztem sztandarowym oraz chór parafialny.