W Święto Objawienia Pańskiego w główną mszę św. włączyła się Orkiestra Dęta z Niebylca. W czasie, gdy w wielu polskich miastach wyruszał orszak Trzech Króli, w Bliziance muzycy z orkiestry uświetnili liturgię wykonaniem najpiękniejszych kolęd, co podkreśliło wyjątkowy charakter tego dnia. Orkiestra Dęta z Niebylca w minionym 2016 roku obchodziła swój jubileusz 70-lecia swojego istnienia, a przez ten czas występowała m.in. na Jasnej Górze i Licheniu jak również przy okazji wielu świąt i wydarzeń na terenie powiatu strzyżowskiego i gminy Niebylec. Została założona przez księdza Franciszka Murasa – proboszcza parafii pw Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu.

Na początku była to orkiestra parafialna. Pierwsze próby i naukę gry rozpoczęto we wrześniu 1946r., a ich miejscem była plebania, remiza straży pożarnej oraz miejscowa świetlica rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Instrumenty muzyczne zakupione zostały ze środków zgromadzonych w wyniku społecznych zbiórek..

Obecnie orkiestra działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu i liczy 35 członków. Orkiestra kierowana jest przez Janusza Raka  kapelmistrza i Agnieszka Cynar  tamburmajora.
Członkowie orkiestry to muzycy z terenu gminy Niebylec, również z Blizianki, w sekcji perkusyjnej grają nasi parafianie Serwacy Stanisławczyk i Jerzy Pięciak.
Na zakończenie mszy św. ks. Henryk Mazur poświęcił kadzidło i kredę jak również podziękował za przybycie orkiestrantom oraz błogosławił w ich dalszej działalności.