Kolędnicy misyjni z Blizianki odwiedzili 6 stycznia domu mieszkańców z radosną nowiną o narodzeniu Zbawiciela jak również z opowieścią o ciężkiej sytuacji dzieci w Indiach. Kolędujący w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dziecia zachęcali do wpierania dzieci z Indii swoją modlitwą oraz materialnym darem.

Jak można dowiedzieć się ze strony Konferencji Episkopatu Polskil:

„Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych i modlą się za nich. Goszcząc u rodzin swoich parafii, zbierają ofiary i mówią o trudnej sytuacji rówieśników w krajach misyjnych – w te święta zwracają szczególną uwagę na sytuację w Indiach.

Indie są jednym z najludniejszych i najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności wynosi ponad 1,2 mld (1.210,193,422). Chrześcijanie stanowią 2% ludności. Ubóstwo obejmuje aż 35% społeczeństwa. Ponad 55 mln dzieci, które nie ukończyły jeszcze 14. roku życia musi ciężko pracować bądź świadczyć niewolnicze usługi u ludzi bogatych. Ich średni czas pracy wynosi 13 godzin na dobę, a ich dniówka w przeliczeniu wynosi 1 złoty. Pracujące dzieci często są głodzone, zastraszane i bite. Około 200 milionów Hindusów cierpi głód. Ponad połowa dzieci do 5. roku życia jest niedożywiona, a nieco mniej niż 50% pięciolatków ma dużą niedowagę.

Znaczna część indyjskich dzieci to nosiciele wirusa HIV, a ponad milion straciło jedno lub dwoje rodziców z powodu tej choroby. Dzieci te są napiętnowane -  wyrzuca się je ze szkół lub separuje od zdrowych uczniów. Nikt im nie pomaga. Traktowane są jak margines społeczny. Opieka zdrowotna w Indiach ma bardzo niski poziom. Na jednego lekarza przypada ponad 2 tys. pacjentów. Dotkliwym problemem jest też jakość wody pitnej. Jest ona bardzo zanieczyszczona i powoduje choroby, szczególnie wśród dzieci.

Na ulicach New Dehli - stolicy Indii - żyje ok. 50 tys. bezdomnych dzieci. - Pragniemy, na ile potrafimy, wspierać ich duchowy i intelektualny rozwój oraz przyczyniać się do tego, aby ich szara codzienność była choć trochę łatwiejsza i bardziej kolorowa. Zapraszam zatem do włączenia się z wiarą i entuzjazmem w tegoroczną akcję Kolędników Misyjnych. Niech nasza modlitwa obejmie wszystkie dzieci Indii, a nasze ofiary niech pozwolą im rozwijać się, kształcić i być radością swoich rodziców oraz tamtejszych uczniów Chrystusa – apeluje ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.”

Zdjęcie we wstępie wpisu zostało wykonane przy grocie Antoniego Szostaka z Blizianki.