15 stycznia 2017 do domów parafian w Bliziance zawitali kolędnicy misyjni zanoszący radość Bożego Narodzenia. Kolędowanie stało się w parafii coroczną tradycją i towarzyszy jej szczytny cel zwrócenia uwagi na sytuację dzieci z Tajlandii i problemowi tzw. „niewidzialnych dzieci”. Datki , które zostały zebrane podczas kolędy zostaną przekazane dla Papieski Dzieł Misyjnych Dzieci.

W sensie prawnym „niewidzialnymi” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. „Niewidzialne” w szerszym ujęciu to dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę (własną lub rodziców, zwłaszcza AIDS, trąd).

Dzieciom w Tajlandii

Każdego roku Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci pomaga ok. dziesięciu tysiącom dzieci w Tajlandii. Jak we wszystkich projektach wspieranych przez PDMD, tak i tu nie ma pojedynczych adopcji, wspiera się bowiem całą społeczność w ich wysiłkach na rzecz dzieci w dziedzinie ochrony życia i zdrowia, edukacji i chrześcijańskiej formacji.

W 9. diecezjach Tajlandii (Bangkok, Chanthaburi, Chinag-Mai, Nakhon Sawan, Ratchaburi, Surat Thani, Thare Nonseng, Ubon Ratchathani I Udon Thani) PDMD pomaga ośrodkom dla dzieci ulicy, szkołom i internatom, wspiera programy edukacyjne dla dzieci z marginalizowanych plemion górskich, migrantów i uchodźców, centra pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu oraz liczne programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci chorych na AIDS. Niezwykle ważne jest również wsparcie w chrześcijańskiej formacji poprzez katechezę. W katolickich ośrodkach dzieci, zarówno chrześcijańskie, jak i innych wyznań, uczą się życia w zgodzie, szacunku i przyjaźni. Beneficjenci, czyli dzieci, które otrzymują pomoc, są nie tylko wdzięczni za okazane im serce, ale sami bardzo dużo wnoszą do projektu. Często obok internatów znajdują się ogródki z warzywami, które uprawiają, aby się wyżywić. Sprzątają i piorą, zmniejszając w ten sposób koszty swego utrzymania. Wielu rodziców nie stać na opłacenie kosztów edukacji swoich dzieci, ale wielu z nich włącza się w projekty, na miarę swoich możliwości, poprzez prace społeczne. (dzieciom-misji.missio.org.pl)