• 1
  • 2
  • Ogłoszenia parafialne
  • Intencje Mszy Św.
  • Komunikaty Kurii

OGŁOSZENIA XIX.NDZ.ZW. 7.VIII.22= C=

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta mszalna). Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów.

2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. – Zmiana tajemnic różańcowych

3. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć

Czytaj więcej

INTENCJE tygodnia 1.VIII - 7.VIII.2022

NIEDZIELA 7.30 O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA RODINY URYNIAK
NIEDZIELA 10.30 +KAZIMIERZ Z DROZD OD SIOSTRY ZOFII

INTENCJE tygodnia 08.08 – 14.08.2022

PONIEDZIAŁEK 18.00 O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA EWY INDYK
WTOREK 7.00 +ANNA PUTERKO OD CÓRKI WIOLETY Z RODZINĄ
ŚRODA 18.00 O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA RODINY URYNIAK
CZWARTEK 7.00 +JÓZEFA KARP OD

Czytaj więcej

XXIV Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 17. Niedziela Zwykła, 24.07.2022 r.

1. W dniach 24 – 31 lipca przypada XXIII Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej racji prosimy o rozpropagowanie wśród wiernych akcji organizowanej przez MIVA Polska – „Jeden grosz za jeden kilometr”. Zebrane środki posłużą jako pomoc w zakupie pojazdów dla misjonarzy.

2. Duszpasterstwo młodzieży przesłało w zeszłym tygodniu plakaty promujące

Czytaj więcej

W zaistniałej sytuacji kolejnych obostrzeń przepisów dokonywanych przez władze państwowe Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące decyzje i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:
1. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania.
2. Wierni są proszeni, aby dostosowali się do zarządzeń władz państwowych.
3. Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.
4. Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą.
5. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby odprawiali te nabożeństwa indywidualnie lub w rodzinach, bądź też uczestniczyli w nich przez środki społecznego przekazu.
6. Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji na cmentarzu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić tylko z udziałem najbliższej rodziny.
7. Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca. Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.
8. Pozostałe wcześniejsze wytyczne Biskupa Rzeszowskiego pozostają bez zmian.
9. Nowe wytyczne dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie
Rzeszów, 25.03.2020 r.